Od 1 lipca 2020 r. wiążąca informacja stawkowa chroni podatników

Od 1 lipca 2020 r. wiążąca informacja podatkowa chroni podatników w zakresie właściwego zidentyfikowania stawki VAT na dany towar lub usługę. Oznacza to, że organy podatkowe nie mogą kwestionować stawki VAT, jeżeli będzie ona ustalona na podstawie WIS.
Wniosek o wydanie WIS może dotyczyć także wydania decyzji w sprawie transakcji, których przedmiotem są towary oraz usługi wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT, objęte obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności, a także w sprawie towarów, którymi obrót uniemożliwia zastosowanie zwolnienia podmiotowego wymienionych w załączniku nr 12 ustawy o VAT. W przypadku tych regulacji istotne jest ustalenie właściwej klasyfikacji towarów według nomenklatury scalonej CN albo usług według PKWiU.

Od 1 lipca 2020 r. weszła w życie również matryca nowych stawek VAT, a w związku z nią pojawiło się mnóstwo pytań. Jeśli są wątpliwości co do prawidłowości stosowanej stawki VAT możemy zapytać urząd składając wniosek o wydanie WIS.
Opłata za wniosek wynosi 40 zł. Jeżeli wniosek dotyczy świadczenia kompleksowego, to wówczas powyższa kwota mnożona jest przez liczbę towarów oraz usług składających się na to świadczenie. WIS powinna zostać wydana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

WIS gwarantuje podatnikowi, że organ podatkowy w toku kontroli, czy postępowania podatkowego, nie będzie mógł naliczyć odsetek za zwłokę, zastosować postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, zakwestionować zastosowanej przez podatnika stawki VAT w oparciu o WIS, czy zobowiązać podatnika do zapłaty podatku.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony www.biznes.gov.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *