Jak ustalić właściwą stawkę VAT na towar lub usługę?

Ustalenie i stosowanie właściwej stawki VAT stanowi obowiązek podatnika dokonującego sprzedaży towaru lub usługi.
Do końca czerwca 2020 r. zarówno towary jak i usługi klasyfikowane były według PKWiU 2008.
❗️Od 1.07.2020 r. w tym celu należy posługiwać się Nomenklaturą Scaloną CN 2020 lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych PKOB z zakresie towarów i PKWiU 2015 w odniesieniu do usług.

Podstawowa stawka VAT wynosi 23%.
Preferencyjne to: 0%, 5% i 8%.

W pewnych sytuacjach preferencje w zakresie obniżonej stawki VAT na towar lub usługę zostały uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków.
Natomiast odniesieniu do niektórych kategorii podatników, jak i niektórych czynności ustawodawca przewidział także zwolnienie z VAT, które wynika wprost z ustawy o VAT lub rozporządzeń wykonawczych.

Dla wszystkich, którzy nadal nie wiedzą jakie nastąpiły zmiany w oraz jak je znaleźć polecamy film instruktażowy wydawnictwa Gofin.
https://wideopomocniki.gofin.pl/instruktaze/vat/film/338/jak-ustalic-wlasciwa-stawke-vat-na-towarusluge

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *