Terminy podatkowe upływające w bieżącym tygodniu

Terminy podatkowe upływające w bieżącym tygodniu:

❗️17.08.2020
?wpłata składek ZUS za lipiec 2020 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
?wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2020 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
?wpłata do PPK za lipiec 2020 r.

❗️20.08.2020 (czwartek)
?wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
?wpłata za lipiec 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
?wpłata za lipiec 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
?wpłata za lipiec 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
?wpłata wynikających z art. 52o ustawy o pdof zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w marcu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof (tj. umowy zlecenia lub umowy o dzieło) oraz z praw autorskich i praw pokrewnych; termin ten dotyczy płatników, o których mowa w art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o pdof, jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (zgodnie z § 1 rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego – Dz. U. z 2020 r. poz. 972)
?wpłata za lipiec 2020 r. na PFRON

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *