Firma w mieszkaniu – czy to się opłaca?

Decyzja o prowadzeniu działalności w domu może być korzystna z punktu widzenia ogólnego obniżenia kosztów oraz może przynieść określone korzyści podatkowe w zakresie kosztów w podatkach dochodowych i możliwości odliczenia podatku VAT.

Stanowisko skarbówki uległo w ostatnim czasie zmianie. Wcześniej, aby wydatki związane z kosztami eksploatacji mieszkania mogły być kosztem, trzeba było fizycznie wydzielić pomieszczenie w mieszkaniu lub domu, które było przeznaczone do działalności. Odliczeniu podlegały tylko koszty proporcjonalnie ustalone do procentowej wielkości tego pomieszczenia w całej nieruchomości.
To stanowisko uległo zmianie na korzyść podatników. Nie trzeba już wydzielać pomieszczenia do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto ustawa o PIT nie wymienia jako kosztów niestanowiących kosztu uzyskania przychodów wydatków podatnika poniesionych na eksploatację mieszkania, w którym oprócz zamieszkiwania prowadzi działalność gospodarczą.

Konieczne jest określenie, w jakiej części (w jakim zakresie) lokal taki (jak również przedmioty w nim się znajdujące) jest wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
Organy podatkowe potwierdzają prawo do ujęcia w kosztach podatkowych takich wydatków jak: koszty remontu, wymianę mebli (komplet wypoczynkowy ze stolikiem kawowym) oraz urządzeń (laptop, ekspres do kawy) wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Wynika to m.in. z interpretacji nr 0113-KDIPT2-1.4011.144.2018.2.MD.

Odliczyć można też koszty czynszu, energii elektrycznej, wody, ogrzewania, jak również niektórych sprzętów, mebli oraz urządzeń znajdujących się w lokalu (zmywarki, ekspresu do kawy, blatu roboczego, biurka, komputera, fotela, półek na dokumenty, umywalki, WC). W tym zakresie należy zwrócić uwagę w szczególności na interpretację nr 0115-KDIT2-3.4011.509.2019.1.MK.

Najnowsza interpretacja skarbówki pozwala także na rozliczenie kosztów związanych z wywozem śmieci, centralnym ogrzewaniem, eksploatacją budynku i energią elektryczną (interpretacja nr 0114-KDIP3-1.4011.263.2020.2.LZ)

Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą w mieszkaniu, przyjmuje klientów, to woda, kawa, herbata i ekspres mogą stanowić koszt. Podobnie jest z wydatkami na odkurzacz i środki czystości.
Pamiętać należy jednak o ewentualnym wyliczeniu proporcji.

Interpretacje podatkowe pozwalają też na zaliczenie do kosztów opłat związanych z samą nieruchomością. Chodzi tu m.in. o podatek od nieruchomości czy ubezpieczenie. Wydatki na media, w tym w szczególności opłaty za gaz, wodę czy energię elektryczną oraz telefon stacjonarny czy tez internet też mogą być kosztem. Można też odliczyć od nich VAT. Takie podejście jest szeroko prezentowane przez organy podatkowe (m.in. nr DPP7.8220.20.2018.CRS).

Aby móc zaliczyć do kosztów podatkowych oraz odliczyć podatek VAT od wydatków związanych z nieruchomością wykorzystywaną częściowo do celów prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest spełnienie dwóch warunków.
Po pierwsze – wydatek musi być związany z działalnością (tj. jest niezbędny lub przynajmniej potrzebny do prowadzenia działalności) i jest racjonalny. Dodatkowo na każdy wydatek podatnik powinien posiadać fakturę wystawioną na jego działalność.
Drugim warunkiem jest natomiast wykazanie, w jakiej części nieruchomość będzie wykorzystywana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony www.prawo.pl.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *