Czy przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty za fakturę proforma w mechanizmie podzielonej płatności?

Faktura proforma jest bardzo często stosowana w obrocie gospodarczym. Generalnie wystawiana jest w celu otrzymania przez sprzedawcę zaliczki, zadatku, czy ogólnie mówiąc – przedpłaty.
Jej otrzymanie może powodować obowiązek uregulowania płatności w mechanizmie podzielonej płatności (split payment).

Mechanizm podzielonej płatności zasadniczo jest dobrowolny. Jest natomiast obowiązkowy przy płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności przekracza kwotę 15.000 złotych.

Zgodnie z przepisem art. 108a ust. 1c ustawy o VAT, mechanizm podzielonej płatności stosuje się odpowiednio do płatności, o których mowa w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. Z powyższego przepisu wynika, iż podzieloną płatność należy zastosować, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi sprzedawca ma zamiar otrzymać całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.
W sytuacji, kiedy faktura proforma obejmuje przedpłatę na towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a wartość faktury przekracza 15.000 złotych, to zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do opłacenia faktury proformy staje się obowiązkowe.❗️
W innych przypadkach, podatnik może zapłacić proformę z pominięciem podzielonej płatności lub skorzystać z niej dobrowolnie.

Opłacając faktury proformy w komunikacie przelewu, podatnik w miejsce informacji numerze faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność, wpisuje wyraz „zaliczka”.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony www.ksiegowosc.infor.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *