Terminy podatkowe

Przypominamy o rozliczeniach podatkowych, które mijają w tym tygodniu.

❗️07.09.2020 r.
?złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za sierpień 2020 r.
?wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2020 r.
?wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
?wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
?wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w sierpniu 2020 r.

❗️10.09.2020 R.
?wpłata składek ZUS za sierpień 2020 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
?złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2020 r.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *