Rewolucja w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

16 września na internetowych stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie m.in. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zawarte w projekcie zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Jeśli tak się stanie czeka nas prawdziwa rewolucja w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
Pierwszy raz w historii zmian w podatkach zgadzamy się z Ministrem Finansów, że zmiany te są korzystne dla podatników. Na pewno uatrakcyjnią tę formę opodatkowania i poszerzą grupę podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać.

Oto najważniejsze zmiany, jakie czekają nas w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
? 8-krotne podniesienie limitu przychodów pozbawiającego podatnika możliwości bycia „ryczałtowcem” od następnego roku podatkowego,
? 8-krotne podniesienie limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu,
? likwidacja większości przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
? rozszerzenie definicji wolnych zawodów,
? obniżenie niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
? ujednolicenie wysokości ryczałtu dla większości usług najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem,
? doprecyzowanie przepisów w zakresie obliczania ryczałtu wpłacanego kwartalnie,
? likwidacja wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka,
? dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *