Kiedy stosować kod procedury MPP w nowym pliku JPK_VAT?

W związku z nowymi obowiązkami dla przedsiębiorców, wyjaśniamy w jakich przypadkach należy oznaczyć fakturę sprzedaży kodem MPP (transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności).

❗️Każdą fakturę sprzedaży, spełniającą następujące warunki:
👉na fakturze jest co najmniej jedna pozycja dotycząca towaru lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
reklama
👉faktura jest wystawiana przez podatnika dla podatnika (także zwolnionego),
👉kwota brutto na fakturze przekracza 15 tys. zł
należy oznaczyć w nowym JPK VAT kodem procedury MPP.

Pamiętajcie jednocześnie, że każda faktura sprzedaży musi zostać zweryfikowana pod kątem oznaczenia kodami towarów i usług GTU oraz kodami pozostałych procedur.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *