Objaśnienia podatkowe w zakresie faktur uproszczonych

Niespełna tydzień temu Ministerstwo Finansów udostępniło objaśnienia podatkowe w zakresie faktur uproszczonych.
Cieszymy się, że wreszcie się pojawiły! Tym bardziej, że nasze stanowisko w odniesieniu do faktury uproszczonych było całkowicie zgodne z podejściem MF w objaśnieniach podatkowych.
Podsumowując:
1) Nie ma możliwości wystawienia faktury do faktury uproszczonej
Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych wskazuje, iż „w przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną –paragonem z NIP, oraz fakturą standardową)”.
2) Nie ma możliwości wystawiania faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone
Jak podnosi MF „Skoro paragony te uznane są za faktury, to nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktury. Na gruncie przepisów ustawy o VAT możliwe jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro), posiadających numer NIP nabywcy, gdyż takie paragony fiskalne nie stanowią faktury.”
3) numerem faktury uproszczonej jest kolejny numer paragonu umieszczony po łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.
4) Możliwe jest korygowanie faktur uproszczonych:
a) korygowanie faktur uproszczonych notą korygującą przez nabywcę.
Można wystawiać notę korygującą przez nabywcę do faktur uproszczonych, ale jeśli mamy błąd w NIP to może on być tylko taki, że brakuje jednej cyfry lub jest ona przestawiona lub błędnie wpisana. Jak wskazuje ustawa o podatku VAT istnieje możliwość wystawienia noty korygującej przez nabywcę faktury w zakresie danych, o których mowa w ustawie.
Nie można wpisać w nocie korygującej brakującego numeru NIP na paragonie fiskalnym, czy zupełnie zmienić już wpisany numer NIP.
b) skorygowanie faktur uproszczonych fakturą korygującą.
Do faktur uproszczonych można także wystawić fakturę korygującą, ale następuje to co do zasady poza kasą fiskalną z uwagi na kwestie techniczne.
W fakturze korygującej należy wskazać, której faktury dotyczy faktura korygująca w zakresie kolejnego numeru nadanego w ramach jednej lub więcej serii, czyli wprowadzić na fakturze korygującej numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której ten paragon został wystawiony.
https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *