Jeżeli skarbówka uzna, że zachodzi uzasadnione podejrzenie wyłudzeń skarbowych będzie mogła zablokować prywatne rachunki.

Z najnowszego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i innych ustaw wynika m.in., że:
✅Bank lub inny podmiot świadczący usługi płatnicze będzie musiał na żądanie szefa KAS wstrzymać realizację podejrzanej transakcji i przelać pieniądze na rachunek wskazany przez fiskusa.
✅Blokady wszystkich rachunków (zarówno prywatnych, jak i firmowych) potrwają dłużej, bo 96 godziny, a nie jak obecnie 72 godziny
✅Szef KAS będzie mógł żądać informacji o wykorzystaniu rachunków do wyłudzeń już nie tylko od Banków i SKOK-ów, ale też od instytucji kredytowych udzielających pożyczek.

Resort finansów uzasadnia powyższe projektowane zmiany tym, że osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą gromadziły podejrzane środki na prywatnych rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na lokatach terminowych, a więc tych, które dziś nie są objęte regulacjami o STIR.

O podejrzeniu wykorzystywania prywatnego rachunku do wyłudzeń skarbowych fiskus dowie się od samych banków i SKOK-ów. Będą one musiały, tak jak już dziś to robią w odniesieniu do rachunków firmowych, powiadamiać skarbówkę o swoich uzasadnionych podejrzeniach wykorzystywania rachunków do oszustw podatkowych.
A jeśli szacowana kwota zobowiązania podatkowego przekracza równowartość 10 tys. euro, to blokady mogą być przedłużone na kolejne 3 miesiące.

Ewentualne przyjęcie powyższych zmian spowoduje zwiększenie skuteczność STIR, czyli Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *