Antykryzysowa tarcza branżowa

W biegłym tygodniu do Sejmu trafił projekt ustawy przewidujący wsparcie dla branż: gastronomicznej, rozrywkowej, fitness i sprzedaży detalicznej.
Nowa antykryzysowa tarcza branżowa obejmie m.in.:
✅zwolnienie ze składek ZUS- – w przypadku uzyskania w listopadzie przychodu niższego o 40 proc. rok do roku,
✅świadczenia postojowe (za listopad)- w przypadku uzyskania w październiku lub listopadzie przychodu niższego o 40 proc. rok do roku,
✅bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. zł. dla mikrofirm,
✅zwolnienie z opłaty targowej za cały 2021 rok z jednoczesną rekompensatą tego zwolnienia dla samorządu,
✅w odniesieniu do pracowników najbardziej dotkniętych pandemią branż obowiązywać będzie odroczona płatność zaliczek na PIT. Wpłaty zaliczek za październik, listopad i grudzień 2020 r. zostaną przesunięte o 6 miesięcy.

W projekcie przewidziano także m.in. wydłużenie możliwości korzystania z już funkcjonujących form pomocowych – firmy, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczują pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Przedsiębiorstwa będą mieć na to czas do 30 czerwca 2021 r.

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=704

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony www.podatki.biz

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *