Ulga IP Box

W 2019 roku z ulgi IP Box skorzystało zaledwie 1601 podatników PIT oraz z 49 podatników CIT.

Co jest powodem tak małej popularności tej ulgi?
Samo wytworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, mieszczącego się na zamkniętej liście wprost wskazanej w ustawie o CIT jest jasną sprawą.

Trudności przedsiębiorcom sprawia przede wszystkim:
✅przygotowanie szczegółowego zestawienia kosztów związanych z tworzonym kwalifikowanym IP,
✅obliczenie wskaźnika nexus – będącego pewnego rodzaju mnożnikiem korekcyjnym, który stosuje się do obliczenia finalnej podstawy opodatkowania preferencyjną stawką 5%,
✅określenia dochodu generowanego z kwalifikowanego IP w przypadku sprzedaży produktów nim objętych – podatnicy mają obowiązek wskazania, jaka część dochodu ze sprzedaży wynika bezpośrednio z udziału kwalifikowanego IP w cenie oferowanych produktów. Metodologia określania wysokości takiego dochodu jest skomplikowana i stanowi dla przedsiębiorców duże wyzwanie.

Powyższe nie jest proste, dlatego wciąż niewielka liczba podatników sięga po nową ulgę.
Wpływ na niewielką jak dotąd popularność ulgi ma również czas rejestracji IP.
Póki co z IP Box najchętniej najchętniej korzystają programiści, ponieważ autorskie prawo do programu komputerowego, będące kwalifikowanym IP, nie wymaga dodatkowego procesu weryfikacyjnego czy też rejestracyjnego.

Pozytywnym sygnałem jest to, że coraz bardziej ugruntowana staje się praktyka interpretacyjna w zakresie IP Box wyjaśniająca ten mechanizm podatkowy.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony www.prawo.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *