Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tarczy 6.0


W ubiegłym tygodniu Sejm rozszerzył pomoc dla przedsiębiorców, którzy będą mogli starać się o dodatkowe świadczenie postojowe m.in. o branże związana z projekcją filmów, pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, nauka języków obcych, działalność szpitali – z ograniczeniem do lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej, działalność obiektów kulturalnych.

Główne rozwiązania pomocowe z tarczy branżowej 6.0 to:
✅zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,
✅jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,
✅zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 137 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.,
✅dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł.,
✅dopłaty w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie przez 3 miesiące.

Aktualnie uchwalone przepisy zostały przekazane do Senatu, którego posiedzenie jest planowane na 25 listopada 2020 r.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony www.pit.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *