Obowiązek rejestracji umowo o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. ZUS będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów o dzieło, które zawierają płatnicy składek lub osoby fizyczne, a tym samym przedsiębiorcy będą zobowiązani rejestrować w ZUS umowy o dzieło.
Obowiązkowi rejestracji podlegać będą:
✅umowy o dzieło zawarte z osobą, z którą płatnik składek nie pozostaje w stosunku pracy;
✅umowy o dzieło zawarte z osobą, która nie wykonuje dzieła na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Przedsiębiorcy od momentu zawarcia umowy będą mieli tylko 7 dni na ich rejestrację w ZUS.

Po co wprowadzono obowiązek rejestracji umów o dzieło❓
Celem jest umożliwienie ZUS weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy o dzieło tj. typowania przedsiębiorców do kontroli przez ZUS w zakresie prawidłowości stosowania umów o dzieło, które zasadniczo są zwolnione ze składek.

Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy❓
Do tej pory ZUS nie dysponował zbiorczymi informacjami o skali tego zjawiska w obrocie. Nowe przepisy ułatwią typowanie przedsiębiorców do kontroli pod tym kątem.
Po przeprowadzeniu kontroli, ZUS będzie mógł zakwestionować zasadność umów o dzieło i np. zażądać zapłaty zaległych składek tak, jakby strony łączyła umowa zlecenie (o świadczenie usług) lub umowa o pracę. To spowoduje, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić zaległe składki do ZUS wraz z odsetkami ustawowymi nawet do 5 lat wstecz. W zależności od skali wykorzystywania umów o dzieło, zapłata zaległości do ZUS może być dotkliwa.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze www.ksiegowosc.infor.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *