Rekomendacje dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

Zbliża się dzień bilansowy, a wraz z nim prace niezbędne przy sporządzeniu sprawozdania finansowego.

Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. będzie jednak różniło się od tych, które znamy z poprzednich lat.

W wyniku COVID-19 i związanego z tym pogorszenia się sytuacji w otoczeniu gospodarczym kierownik jednostki musi uwzględnić powyższe przy ocenie zdolności jednostki do kontynuacji działalności.

Wychodząc naprzeciw Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje pt. Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19, które mają być pomocne m.in. przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 rok.

Opracowanie rekomendacji do pobrania https://www.gov.pl/attachment/89dd8191-cf5c-4fee-9f72-dfd430036db7

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony www.gov.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *