Slim VAT od 2021 r.

Od 1.01.2021 r. będzie obowiązywał pakiet znany pod nazwą SLIM VAT.
Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych zmian w podatku VAT.

❗️Nowe zasady dokonywania korekt

✅Nie będzie już konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej „na minus”. Korekta może być ujęta przez sprzedawcę w miesiącu wystawienia jeżeli z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, iż uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz ustalone warunki zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.
Jeżeli sprzedawca nie będzie posiadał takiej dokumentacji rozliczy VAT w momencie jej uzupełnienia.

Do końca 2021 roku można stosować stare zasady (potwierdzenie odbioru) po uzgodnieniu z nabywcą.

✅Sprzedawca będzie ujmował faktury korygujące „in plus” w miesiącu w którym powstała przyczyna ich wystawienia.

❗️Uproszczenia w odliczaniu VAT
✅Na odliczenie VAT z faktury zakupu będziemy mieć 4 miesiące albo 2 kwartały.
✅Podatnik odsprzedający usługi noclegowe będzie miał prawo do odliczenia VAT od ich zakupu

❗️Zmiana zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń VAT
Będzie można stosować ten sam kurs walut dla VAT, PIT i CIT. Wybór będzie należał do podatnika. Nie trzeba informować o tym urzędu, ale zasada ta musi być stosowana przez okres co najmniej 12 miesięcy.

❗️Zaliczki na poczet eksportu
Stawkę 0% do zaliczki eksportowej można stosować pod warunkiem, że wywóz nastąpi w ciągu 6 miesięcy, a nie – jak do tej pory – 2 miesięcy.

❗️ WIS
Wiążąca informacja stawkowa nie będzie dawała ochrony, gdy sklasyfikowane towary lub usługi będą przedmiotem nadużycia. WIS będzie ważna przez 5 lat od jej wydania. Dla WIS wydanych do końca 2020 r. termin 5 lat będzie liczony od 1 stycznia 2021 r.

❗️Pozostałe zmiany
✅Limit prezentów od których nie trzeba naliczać VAT wzrósł do 20 PLN
✅Prawo do składania deklaracji kwartalnych utracą podatnicy dokonujący dostaw towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, a nie – jak do tej pory – dokonujący dostaw i świadczenia usług z tego załącznika,
✅Z rachunku VAT będą mogły być regulowane należności celne oraz kwota podatku na rzecz przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego.
✅Zostanie wprowadzony nowy załącznik nr 15 do ustawy. Zmiana dotyczy przejścia z PKWiU 2008 na PKWiU 2015
✅Sprzedaż części, jak i akcesoriów do samochodów i motocykli wykluczy prawo do zwolnienia przedmiotowego z VAT.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *