Preferencje podatkowe w związku z COVID-19

W 2021 r. nadal będą obowiązywały preferencje wprowadzone ustawami antykryzysowymi tj.:
✅Ulga B+R- możliwość skorzystania z ulgi w trakcie roku, jeżeli działalność badawczo-rozwojowa jest ukierunkowana na „opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19,
✅Ulga IP Box Możliwość korzystania w trakcie roku z ulgi, jeżeli dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej są „wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19”
✅Ulga na złe długi – wierzyciele korzystają z ulgi na złe długi już po 30 dniach, natomiast dłużnicy (którzy spełnią warunki ustawowe np. dotyczące spadku przychodów) nie muszą po 90 dniach zwiększać swojego dochodu podatkowego (przychodu – u ryczałtowców) o kwotę niezapłaconą wierzycielowi w roku podatkowym, w którym obowiązywał stan epidemii z powodu COVID-19
✅Podatek od przychodów z budynków – zwolnienie z tej daniny
✅Darowizny możliwość odliczenia od podatku nawet 200 proc. Wartości darowizny np. komputerów i tabletów, przekazanych placówkom oświatowym i organizacjom pożytku publicznego, towarów przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 na określonych podmiotów,
✅Jednorazowa amortyzacja środków trwałych – nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
✅Zwolnienie z podatku- zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowych lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – do 3 tys. zł rocznie (a nie 1 zł), zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł– do 10 tys. zł rocznie (a nie 6 tys. zł); wartości świadczeń socjalnych dla pracowników – do 2 tys. zł rocznie (a nie 1 tys. zł) ; dopłaty do wypoczynków dzieci i młodzieży – do 3 tys. zł (a nie 2 tys. zł)

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony gazetaprawna.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *