MF przesuwa termin na złożenie CIT-8 za 2020 r.

Aktualnie w Senacie czeka na rozpatrzenie ustawa z 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje przedłużenie do 30 czerwca 2021 r. terminu dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych na:
✅złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
✅wpłatę należnego podatku wykazanego w zeznaniu CIT-8.

Trzymamy kciuki, aby w ślad za przedłużeniem terminu na złożenie CIT-8, przedłużono również termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony www.gazetaprawna.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *