Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. znowelizowano zapis w art. 11o ustawy o CIT ( i analogiczny w ustawie o PIT art. 23za) dotyczący transakcji z podmiotami, które mogą się rozliczać z podmiotami z rajów podatkowych.

Oznacza, to że w sytuacji kiedy zawieramy umowę na kwotę powyżej 500.000 zł z podmiotem polskim, powinniśmy ustalić, czy podmiot polski nie dokonuje rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd w raju podatkowym.
W związku z powyższym jesteśmy obowiązani dochować należytej staranności, a po zakończeniu naszego roku podatkowego musimy pozyskać oświadczenie na piśmie od drugiej strony że nie dokonuje ona takich rozliczeń. W przypadku braku takiego oświadczenia musimy sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych.❗

Ministerstwo Finansów prowadzi aktualnie konsultacje w sprawie objaśnień podatkowych, które poruszają powyższe kwestie.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony podatki.gov.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *