Informacja o należnościach opodatkowanych „u źródła”

Przypominamy, że do końca marca 2021 r. przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku wypłacali za granicę należności opodatkowane „u źródła” powinni przesłać informację IFT-2R do Urzędu Skarbowego.❗
Niestety płatnicy zryczałtowanego podatku od osób prawnych (podatku u źródła) nie mogą liczyć na przesuniecie terminu na złożenie tej informacji.
✅Termin 31 marca 2021 r. na złożenie informacji IFT-2R dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy, w którym dokonano wypłat, zakończył się 31 grudnia 2020 r.
✅Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składają tę informację do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.
✅Podmioty, których rok podatkowy, w którym dokonano wypłat, zakończył się przed 31 grudnia 2020 r., powinny złożyć IFT-2R do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego płatnika.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony gazetaprawna.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *