Polskie przepisy VAT niezgodne z dyrektywą UE

 

18 marca ogłoszono wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, według którego niezgodne są z Dyrektywą VAT polskie przepisy zakazujące jednoczesnego ujęcia VAT należnego i naliczonego.
W związku z wydanym wyrokiem, przedsiębiorcy powinni:
✅Dokonać weryfikacji dokonywanych rozliczeń i sprawdzić czy w związku z przepisami Ustawy o VAT powstała po ich stronie zaległość podatkowa z odsetkami lub została na nich nałożona sankcja.
✅Zdecydować, czy do momentu zmiany przepisów przez Ministerstwo Finansów (już wiemy, że planowane są zmiany w pakiecie slim vat 2.0) będą stosować jednoczesne rozliczenie VAT należnego i naliczonego nawet jeśli dokonywane jest to po upływie 3 miesięcy.

Podatnicy nie mają zbyt dużo czasu. Powinni szybko postępować, gdyż czas na złożenie korekt przeszłych rozliczeń lub wznowienie postępowań w niektórych przypadkach ograniczony będzie tylko do miesiąca od daty opublikowania wyroku.❗️

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *