Przedłużenie terminów na złożenie sprawozdania finansowego i CIT-8 za 2020 r.

W ubiegły piątek Minister Finansów podpisał rozporządzenie zgodnie z którym, podatnicy podatku CIT będą mieli więcej czasu na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2020 r. i wpłaty należnego podatku.❗
Zamiast do końca marca (jeśli ich rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym), będą mogli rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca czerwca 2021 r.

Przedłużono również termin na sporządzenie sprawozdań finansowych:
✅dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące,
✅dla jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.

Zmianie nie uległ natomiast termin na złożenie informacji IFT-2R i ORD-U. Wobec tego, podatnicy, których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2020 r. zobowiązani są złożyć:
✅Informacje IFT-2R – do 31 marca 2021 r.
✅Informacje ORD-U – do 31 marca 2021 r.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony gov.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *