Rozliczenie subwencji z PFR

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z pierwszej tarczy z PFR powinni wiedzieć, że rozliczenia subwencji należy dokonać poprzez bankowość udzielającą subwencji, w terminie do 10 dni roboczych po upływie 12 miesięcy od dnia otrzymania tej subwencji❗
Jak wygląda proces rozliczenia i umarzania otrzymanej subwencji❓
✅Procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje bank, za pośrednictwem którego przedsiębiorca zawarł umowę subwencji finansowej. Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia subwencji finansowej, bank przedstawi – w bankowości elektronicznej – propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Będzie to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Nie wszystkie pola formularza będą jednak uzupełnione, niektóre będą wymagały wypełnienia przez beneficjenta. Propozycja PFR zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS.
✅Przedsiębiorca powinien zweryfikować treść oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej przed jego podpisaniem, tj. sprawdzić m.in. czy wszystkie wymagane pola dot. wyliczenia umorzenia subwencji finansowej zostały uzupełnione, a także czy dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe.
✅Podpisane oświadczenie o rozliczeniu subwencji trafi do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim dane z bazami danych m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.
✅Po rozpatrzeniu oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej (a jeśli go nie złożysz, to po upływie terminu na jego złożenie), PFR podejmie jedną z trzech decyzji:
– decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi.
– decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości
– decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony pfr.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *