Pomoc z tarczy dla branży beauty i fitness

Przedsiębiorcy z branży beauty i fitness mogą od dzisiaj składać wnioski o zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień oraz tylko za kwiecień, a także postojowe.

Jakie warunki muszą spełnić?❓
✅prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD na 31 marca 2021 r.
✅Przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku powinien być niższy o co najmniej 40 proc. od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.
✅osoba prowadząca działalność musi być zgłoszona jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.
✅muszą złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne do 30 czerwca 2021 r. (chyba że są zwolnieni z obowiązku ich składania).

Wniosek o zwolnienie przedsiębiorca składa do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.

W przypadku postojowego dodatkowy warunek to brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych – chyba że przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony gazetaprawna.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *