201452181_627484288653675_6361305167111461358_n

Kolejne zmiany w pakiecie Slim VAT 2

Z projektu nowelizacji ustawy o VAT i prawa bankowego zniknęły zapowiadane wcześniej uproszczenia dotyczące m.in. fakturowania. Ostateczna jego wersja stała się jawna dopiero, gdy dokument trafił do Sejmu.
Podsumowując:
✅Nieaktualne są już zapowiedzi likwidacji obowiązku odpowiedniego oznaczania faktur oraz faktur korygujących- oznaczania faktur mianem „duplikat”, „faktura korygująca” albo „korekta”.
✅Zrezygnowano również ze zniesienia ograniczeń w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących.
✅Z projektu zniknęła też zmiana mająca na celu wydłużenie terminu na wcześniejsze wystawienie faktury (przed transakcją). Obecnie faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi i nie wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem całości lub części zapłaty. Resort finansów chciał wydłużyć ten termin do 60 dni, ale z tego również się wycofał.

W ostatecznej wersji projektu podtrzymano jednak chęć wydłużenia terminu na złożenie informacji VAT-26 – z 7 dni od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z danym pojazdem, do 25. dnia następnego miesiąca, czyli do czasu złożenia JPK_V7 za zakończony okres rozliczeniowy.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony gazetaprawna.pl

Comments are closed.