204414752_631946591540778_7701438811511795051_n

Ulga na złe długi przysługuje nawet, gdy dłużnik jest w likwidacji.

W zakresie ulgi za złe długi podatnicy mogą powoływać się bezpośrednio na przepisy dyrektywy VAT. Bez znaczenia pozostaje fakt, że krajowe warunki są niezgodne z dyrektywą unijną.
Co to oznacza dla podatników❓

Posłużymy się przykładem:
Załóżmy, że w okresie rozliczeniowym, w którym upływał 150. dzień od umówionego terminu płatności, dłużnik był w trakcie likwidacji. Wierzyciel mimo to może skorzystać z ulgi za złe długi.

W wyroku z 15 października 2020 r. (sygn. C-335/19) TSUE orzekł, że wyrejestrowanie, upadłość, restrukturyzacja ani likwidacja dłużnika nie mogą być przeszkodą dla wierzyciela w odzyskaniu VAT, jeśli nie otrzymał on zapłaty. Trybunał uznał, że wszystkie te warunki, wynikające z polskiej ustawy, nie mają znaczenia – ani na dzień dostawy towaru lub świadczenia usługi, ani na dzień poprzedzający dzień złożenia korekty deklaracji VAT przez wierzyciela.

Biorąc pod uwagę wskazówki unijnego trybunału podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi za złe długi nawet jeśli dłużnik jest w likwidacji , a polskie przepisy są niezgodne z przepisami dyrektywy.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony gazetaprawna.pl

Comments are closed.