235165991_666172951451475_1125597138930523543_n

Polski ład. Niekorzystne dla podatników zmiany w leasingu aut.

Zapowiadane przez rząd zmiany w ramach ustawy tzw. Polski Ład dotykają również leasingu aut służbowych.
Proponowane przepisy drastycznie zmieniają opodatkowanie wykupu do majątku prywatnego samochodu leasingowanego w działalności gospodarczej.

Aktualnie w przypadku leasingu auta w działalności jego wykup do majątku prywatnego podatnika pozwala na sprzedaż po upływie 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym nastąpił wykup bez konieczności zapłacenia podatku dochodowego i VAT.

Polski ład całkowicie ogranicza wykup prywatny. Od 2022 r. przedsiębiorca, który zechce wykupić auto do majątku prywatnego zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego i VAT. Ponadto projektowane przepisy wydłużają również aktualnie obowiązujący okres, w którym sprzedaż auta jest obciążona podatkami – z 6 miesięcy do aż 5 lat (licząc od roku, po którym została opłacona ostatnia rata).

Zmianie ulegną również zasady naliczania podatku VAT od wykupionego auta. Od 2022 r. podatek Vat będzie naliczany od realnej wartości pojazdu, a nie jak dotychczas od ostatniej tzw. raty wykupu.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony pit.pl

Comments are closed.